40ΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 2007

40ΩΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 40ωρο πρόγραμμα που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. –  Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε για τους συναδέλφους   -μέλη του Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης-    οι οποίοι, με την εξαγγελία του προγράμματος, δημιούργησαν αμέσως το τμήμα των 20 ατόμων όπως προβλέπεται από το Κ.Ε.Κ.

 

Κατά τη διάρκειά του, από 3 Ιανουαρίου έως και 22 Ιανουαρίου 2007, οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να καταρτιστούν σε θέματα και εξελίξεις αυτών,  που αφορούν άμεσα στον χώρο της ψύξης και του κλιματισμού.   Πιο συγκεκριμένα το θέμα του προγράμματος αφορούσε:

 

«Επαγγελματική Βιομηχανική Ψύξη, Αυτοματισμούς, Ψυκτικά Ρευστά, Νέες Τεχνολογίες, Φοροτεχνικά Θέματα».

 

 

Την τιμή να συνεργαστούν με το Σωματείο μας για το πρόγραμμα αυτό, μας έκαναν οι αξιότιμοι εκπαιδευτές, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά και μέσα από αυτήν την σελίδα:

 

κο Αρβανιτίδης Γιώργος –  Γεωπόνος

 

κο Ασημακόπουλος Αντώνης – Πτυχιούχος Μηχανολόγος -Μηχανικός -Ηλεκτρολόγος Πανεπιστημίου Bradford

 

κα Σιταρίδου Παναγιώτα – Οικονομολόγος

 

κο Σταυρίδης Γρηγόρης – Οικονομολόγος

 

κο Χασιώτης Βασίλης – Ηλεκτρονικός

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας 19/2/2005

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 35ΩΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2004

Το 35ωρο πρόγραμμα «Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας» που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., παρακολούθησαν 40 μέλη του Σωματείου μας.

Το πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών, διεξήχθη στις αίθουσες σεμιναρίων του Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. το 2004.

Η εκδήλωση Απονομής των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος «Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας», έγινε στο stand του Σωματείου μας στην INFACOMA , στις 19 Φεβρουαρίου 2005, όπου ο κάθε καταρτιζόμενος έλαβε τη Βεβαίωση του για τη συμμετοχή του σ΄ αυτό.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ 2005

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ. που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της ΠΑΣΤΕΡ, παρακολούθησαν 23 εργαζόμενοι, στις επιχειρήσεις των μελών μας.

Το πρόγραμμα με θέμα «Αυτοματισμοί Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων», διάρκειας 50 ωρών, διεξήχθη στις αίθουσες σεμιναρίων του Κ.Ε.Κ. της ΠΑΣΤΕΡ, από 25/5/2005 έως και 29/3/2005.

 

Η εκδήλωση Απονομής των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος ΛΑΕΚ «Αυτοματισμοί Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων», διοργανώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005 στα γραφεία του Σωματείου μας, όπου ο κάθε καταρτιζόμενος έλαβε Βεβαίωση και Επιδότηση για τη συμμετοχή του σ΄ αυτό.

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 35ΩΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 2005

Το 35ωρο πρόγραμμα «Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας» που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., παρακολούθησαν 17 μέλη του Σωματείου μας.

 

Το πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών, διεξήχθη στις αίθουσες σεμιναρίων του Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., από 15 έως 21 Μαρτίου του 2005.

Η εκδήλωση Απονομής των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος «Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας», έγινε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2006, όπου ο κάθε συνάδελφος που συμμετείχε στο παραπάνω πρόγραμμα έλαβε τη Βεβαίωση του για τη συμμετοχή του σ΄ αυτό.

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

40ΩΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 2005

ΘΕΜΑ: «Επαγγελματική Βιομηχανική Ψύξη – Αυτοματισμοί – Ψυκτικά Ρευστά – Νέες τεχνολογίες»

Το 40ωρο πρόγραμμα «Επαγγελματική & Βιομηχανική Ψύξη – Αυτοματισμοί – Ψυκτικά Ρευστά – Νέες Τεχνολογίες» που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., παρακολούθησαν 24 μέλη του Σωματείου μας.

Το πρόγραμμα, διεξήχθη στις αίθουσες σεμιναρίων του Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., στην οδό Κωλέττη 24, από τις 16 Νοεμβρίου έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2005.

Η εκδήλωση Απονομής των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης του Προγράμματος, έγινε κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2007, όπου ο κάθε συνάδελφος που συμμετείχε στο παραπάνω πρόγραμμα έλαβε τη Βεβαίωση του για τη συμμετοχή του σ΄ αυτό.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
40ΩΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007 κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μας, πραγματοποιήθηκε η Απονομή των Βεβαιώσεων παρα-κολούθησης δύο 40ωρων προγραμμάτων που διοργάνωσε το Σωματείο μας σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για αυτοαπασχολούμε-νους – μέλη.

Η πρώτη απονομή Βεβαιώσεων παρακολούθησης αφορούσε το 40ωρο πρόγραμμα που διεξήχθη από 16/11/2005 έως 14/12/2005 με θέμα «Ε-παγγελματική Βιομηχανική Ψύξη – Αυτοματισμοί – Ψυκτικά Ρευστά – Νέες τεχνολογίες» και καταρτίστηκαν 24 συνάδελφοι Ψυκτικοί.

Η δεύτερη απονομή Βεβαιώσεων παρακολούθησης αφορούσε το 40ωρο πρόγραμμα που διεξήχθη από 3/1/2007 έως 22/1/2007 με θέμα «Επαγ-γελματική Βιομηχανική Ψύξη – Αυτοματισμοί – Ψυκτικά Ρευστά – Νέες τε-χνολογίες – Φοροτεχνικά» και καταρτίστηκαν 20 συνάδελφοι Ψυκτικοί.

 

Η Απονομή Βεβαιώσεων παρακολούθησης του σεμιναρίου “Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας” (εκπαίδευση από 24/2/2004 έως 1/3/2004), διοργανώθηκε την 19η Φεβρουαρίου 2005.
Η Απονομή των Βεβαιώσεων έλαβε χώρα στο stand 12 A Περίπτερο 1 του Σωματείου μας, κατά τη διάρκεια της infacoma 2005.
Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγινε από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το Σωματείου μας.
Τα 40 μέλη του Σωματείου, που αποτέλεσαν τα 2 τμήματα του προαναφερόμενου σεμιναρίου, παρευρέθηκαν και έλαβαν ο καθένας τη Βεβαίωση παρακολούθησης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι αξιότιμοι κ.κ. Παπαργύρης Ιωάννης υπεύθυνος του Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Παράρτημα Θεσ/νικης, Μαγόπουλος Σωτήριος Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νικης, Ποζρικίδης Αριστείδης Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων Θεσσαλονίκης, Παπαδημητρίου Χρήστος τέως Πρόεδρος του Σωματείου μας, κύριος Μαραγκός Δημήτριος Σύμβουλος Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και Σύμβουλος του Δ.Σ (Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.)
Ακολούθησε μπουφές τον οποίο γεύτηκαν οι καλεσμένοι και τα μέλη του Σωματείου που ήταν παρόντες στην εκδήλωση.

Τεχνικό Σεμινάριο στον ” Πυθαγόρα ” από την εταιρεία FRIGO KLIMA – ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.

Τα μέλη που τους απονεμήθηκε η Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου κατά την εκδήλωση της απονομής