Ετήσια Γενική Συνέλευση-Απολογισμός Δράσης

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1997
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 & ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 6 , 4ος όροφος , ΤΚ 54631 , Θεσσαλονίκη
Προς: Τα μέλη του Σωματείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, σε προσκαλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00,στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης στην οδό Βενιζέλου 45 & Ιουστινιανού 6 ( Καραβάν Σαράι) στον 4ο όροφο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2016
2. Νέα δεδομένα Αδειοδότησης – Πιστοποιήσεις
3. Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2017
4. Κοπή Βασιλόπιτας
5. Δήλωση συμμετοχή σε σεμινάρια εκ μάθηση Αυτοαπασχολούμενου
6. Δώρα

Λόγω των έκτακτων περιστάσεων και τα νέα δεδομένα του επαγγέλματος η παρουσία σας είναι απαραίτητη και σημαντική για το σωματείο του κλάδου μας.
Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γραμματέας
ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Ημερίδα από την Daikin για το φρέον R-32

Η Ο.Ψ.Ε. σε συνεργασία με την DAIKIN ΕΛΛΑΣ και το Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Ν. Θεσσαλονίκης
Σας προσκαλούν την Τετάρτη 18/5/2016 στο Ξενοδοχείο Les Lazaristes στην αίθουσα MARIA KALLAS και ώρα 15.00 στην ημερίδα με θέμα:

<< Παρουσίαση Νέων Ψυκτικών Μέσων R-32 η απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες >>

Με εισηγητή τον κον Νικόλαο Μπαρμπαρίτσα
Assistant Manager After Sales
Της DAIKIN ΕΛΛΑΣ

Για δηλώσεις συμμετοχών στο email του σωματείου : psiktike@gmail.com και στο 2310232405

Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Λυκίδης Αναστάσιος                                                                               Γεωργιάδης Στυλιανός

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του

 

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Η χορήγηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ)του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του  πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις:

 • του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 1/2003 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής, και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Φ.Ε.Κ. 3/ Α΄/08-01-2013).
 • του άρθρου 7, παρ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κοινής Απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Φ.Ε.Κ. 1447/ Β’/14-6-2013),
 • των διατάξεων της υπ. Αριθμ. 51585/Υ1 (4)/2016  Κ.Υ.Α. με τίτλο «Καθορισμός της μορφής των Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Φ.Ε.Κ. 995/ Β’/11.4.2016).

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Α. Δικαίωμα υποβολής – Χρόνος – Τόπος Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του, έχουν: ‘Όσοι περάτωσαν επιτυχώς τις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων που διενήργησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
  Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.
 2. Οι επιτυχόντες στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 Κ.Υ.Α. μπορούν από28/04/2016 να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την αίτησή τους μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ο φάκελος με την αίτηση και όλα τα συναφή δικαιολογητικά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 – Νέα Ιωνία, ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:

 

 

Προς Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 – Νέα Ιωνία

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών για:

Χορήγηση Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ) Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων του Καν. 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του

(Προσοχή! Οι αιτούντες να αναγράφουν την κατηγορία της Βεβαίωσης – Πιστοποιητικού που επιθυμούν να αποκτήσουν)

Οι ανωτέρω καλούνται να προμηθευτούν τις Αιτήσεις από την ιστοσελίδα του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση:www.eoppep.gr καθώς και από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, και ώρες από 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Πληροφορίες – διευκρινίσεις τις ώρες από 10.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο: 210 2709000 (επιλογή 2) – Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων.

 

 

 

 

 

 1. Μαζί με τις αιτήσεις για τη Χορήγηση της Βεβαίωσης Επάρκειας κατηγορίας Ι και ΙΙ (Πιστοποιητικού κατηγορίας Ι και ΙΙ) υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας Ι (Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Άδεια του ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, ή
 • Άδεια εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.

β) Για την απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας Κατηγορίας Ι(Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙI):

 • Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων.
 • Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο του διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους, ύψους δεκαπέντε (15 €) Ευρώ για κάθε Βεβαίωση Επάρκειας (Πιστοποιητικό) στο όνομα του υποψηφίου, που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176) στην Εθνική Τράπεζα, που τηρείται για το λόγο αυτό.
 • Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα», ή
 • Άδεια του τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996, ή
 • Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3/Α΄/08-01-2013) «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή.
 1. Την αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο δικαιούχος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 2. Η ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών που θα υποβληθούν ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

 

 

 

 

Β. Καταβολή Εξετάστρων

Η καταβολή των εξετάστρων διενεργείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

– Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας 125/001361-76 (ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176)

– Μέσω Internet Banking , επιλέγοντας  μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ΙΒΑΝ: GR9701101250000012500136176

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σταύρος Αθ. Καραγκούνης