Ενημέωση ΗΔΕ στους συναδέλφους και ενδιαφερόμενους στην Χαλκιδική

Ενημέρωση ΗΔΕ στους συναδέλφους και ενδιοφερόμενους στην Χαλκιδική την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στο Επιμελητήριο Πολυγύρου Χαλκιδικής.