Νέο Προεδρικό Διάταγμα 1/2013

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 3   της 08-1-2013:
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
Διαβάστε το ΦΕΚ