ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Κ.Ε.Κ. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ Ε.Κ.Θ.

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 40 ωρών, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2010-2011», διοργάνωσε το Σωματείο σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Πυθαγόρας» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάχθηκαν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των μελών του Σωματείου και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι μέσω του Ε.Κ.Θ.

 

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
& MANAGEMENT ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»

παρακολούθησαν δύο τμήματα, από την 16η έως και την 27η Ιανουαρίου 2012.