Ο.Ψ.Ε. 25 και 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ,
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ο.Ψ.Ε.

Δείτε την ομιλία