Εκδήλωση ενημέρωσης συνδιοργάνωση Β.Ε.Θ. σωματείου 2009

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του, το Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση για θέματα που απαιτούν τη συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών.

Τα μέλη του Σωματείου την παρακολούθησαν, κι ενημερώθηκαν εκτενώς σχετικά με τους τομείς που αφορούν στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό καθώς επίσης και στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.

Ο απολογισμός της ενημερωτικής εκδήλωσης κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικός, αφού οι Ειδικοί Συνεργάτες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης κ.κ. Σωπασής Ιωάννης σχετικά με θέματα ασφάλισης και εργασιακών, Ντόγκας Γεώργιος σχετικά με φορολογικά και οικονομικά και Τσιτσόπουλος Ιωάννης σχετικά με προγράμματα, μετέδωσαν τις γνώσεις τους κι έλυσαν ερωτήματα των συναδέλφων, βοηθώντας τους να έχουν πιο σφαιρική εικόνα σχετικά με τα ισχύοντα σήμερα στους παραπάνω τομείς.