Παρουσία του σωματείου σε εκδηλώσεις 2008

13/01 Γ.Σ. και εκλογές της Ο.Ψ.Ε. παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου . κος Σάλτας ∆. και ο Γ Γραµµατέας κος Πανταζόπουλος ∆. ∆ηµήτρης

11/02 Ο.Β.Σ.Θ. – Κ.Ε.Κ. – Ε.Ε.Θ. – Κοπή πίτας των τριών φορέων. Παρευρέθηκαν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

16/02 ∆.Σ. Ο.Ψ.Ε. παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου και Β΄ αντιπρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Σάλτας ∆.

14/03 Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το Β.Ε.Θ.: Ενηµερωτική εκδήλωση για την Ανταγωνιστικότητα – ΕΣΠΑ Παρευρέθηκαν τα µέλη του ∆.Σ. Σάλτας ∆., Πανταζόπουλος ∆. ∆., Μουτούδης ∆., Λυκίδης Α., Γερασίµου Γ. και Παλάντζας Α.

02/04 Γενικό Χηµείο του κράτους σε συνεργασία µε Β.Ε.Θ. & Ε.Β.Ε.Θ: «Έλεγχος της αγοράς στον τοµέα των επικίνδυνων χηµικών και εφαρµογή νέας νοµοθεσίας REACH. Παρευρέθηκαν τα µέλη του ∆.Σ. Σάλτας ∆., Λυκίδης Α., και Παλάντζας Α

22/04 TV ΕΤ 3: Συνέντευξη και πλάνα από το κατάστηµα του Προέδρου όσον αφορά στην ενηµέρωση των καταναλωτών για τη συντήρηση των κλιµατιστικών τους. Το κανάλι ειδοποίησε ότι χάθηκε η κασέτα µε τα πλάνα και γι αυτό δεν προβλήθηκε. 24/04 Απονοµή βεβαιώσεων παρακολούθησης σεµιναρίων ΛΑΕΚ εργαζοµένων σε επιχειρήσεις µελώ

ν 24/04 Απονοµή βεβαιώσεων παρακολούθησης σεµιναρίων αυτοαπασχολουµένων σε µέλη σωµατείου

24/04 Πασχαλινή κλήρωση Σωµατείου 2008 για την ανάδειξη 2 τυχερών για 1 κλιµατιστικό & 1 κατσικάκι.

12/05 Συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.Ψ.Ε.: Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου µας κ. Σάλτας ∆. και Β΄ αντιπρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Σάλτας ∆

. 08/07 Ράδιο FM 102:Τηλεφωνική συνέντευξη του Προέδρου του Σωµατείου κ. Σάλτα ∆. για τα κλιµατιστικά εν όψει των υψηλών θερµοκρασιών

08/07 TV ΕΤ 3: Μετάδοση της συνέντευξης του Προέδρου του Σωµατείου κ. Σάλτα ∆. στις ειδήσεις του καναλιού για τα κλιµατιστικά εν όψει των υψηλών θερµοκρασιών

01/09 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Κ.Ε.Κ. : Πρόσκληση των Προέδρων των σωµατείων για συντονισµό προετοιµασίας της σύσκεψης της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (στη ∆.Ε.Θ.) στις

3/9 για το ασφαλιστικό. παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου . κος Σάλτας ∆.

03/09 Σύσκεψη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για το ασφαλιστικό ( ∆.Ε.Θ.). Παρευρέθηκαν τα µέλη του ∆.Σ. κ.κ. Σάλτας ∆. Μουτούδης ∆. και Παλάντζας Α.

03/09 Β.Ε.Θ. – Συνάντηση για το πρόστιµο του Ι.Κ.Α. προς το Σωµατείο : Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου για να συζητηθεί το θέµα της προσφυγής του Ι.Κ.Α. στο Πρωτοδικείο. 14/9 Συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο.Ψ.Ε.: Παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του Σωµατείου µας κ. Σάλτας ∆. και Β΄ αντιπρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Σάλτας ∆

. 13/10 Ο.Β.Σ.Θ. Πρόσκληση για συντονισµό κινητοποιήσεων στις

22/10/2008. Παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Σωµατείου κ. Σάλτας ∆. & ο Γ. Γραµµατέας κ. Πανταζόπουλος ∆

. 13/11 ΡΑ∆ΙΟ 904,9 ΤΗΣ ∆.Ε.Θ. : Τηλεφωνική συνέντευξη του Γ. Γραµµατέα του Σωµατείου κ. Πανταζόπουλος ∆. για την οικονοµική κρίση αλλά και για τους επαγγελµατίες αδειούχους ψυκτικούς

15/12 Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΟΒΣΘ: Παρευρέθηκαν οι αντιπρόσωποι του σωµατείου µας κ.κ. Πρόεδρος Σάλτας ∆. & Γ. Γραµµατέας Πανταζόπουλος ∆

17/12 Εκλογές της ΟΒΣΘ: Παρευρέθηκαν οι αντιπρόσωποι του σωµατείου µας κ.κ. Πρόεδρος Σάλτας ∆. & Γ. Γραµµατέας Πανταζόπουλος ∆.