ΛΑΕΚ 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΛΑΕΚ  2008

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

Επιδοτούμενο 50ωρο πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις μελών του Σωματείου  μας  -ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ.- ,  διεξήχθη το 2008.

 

Το θέμα του προγράμματος αφορούσε σε:

«Πληροφορική – Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

 

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα παρακολούθησαν  3 τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τη συνεργασία του Σωματείου μας με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, από 14 Απριλίου έως και 9 Μαΐου, από 21 Μαΐου έως και 5 Ιουνίου και τέλος από 10 Ιουνίου έως και 26 Ιουνίου του 2008 αντίστοιχα.