ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2007

Προς:    Τα Μέλη του Σωματείου 

             που δεν έχουν Βεβαίωση

               «Τεχνικού Ασφαλείας»

 

 

Σεμινάρια   «Τεχνικού   Ασφαλείας»

 

Συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο μας έχει διοργανώσει 2 κύκλους 35άωρων σεμιναρίων «Τεχνικού Ασφαλείας».  Σ΄ αυτά συμμετείχαν τα ¾ των μελών μας.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο υλοποίησης προγραμμάτων για την επιμόρφωση εργοδοτών στα θέματα άσκησης «Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας», καλούμε εσάς   -τους συναδέλφους που δεν συμμετείχατε στα προηγούμενα σεμινάρια-    να δηλώσετε την επιθυμία σας προς το Σωματείο ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε διοργάνωση ανάλογου σεμιναρίου.

 

     Συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Ú Το κόστος συμμετοχής σας στο 35άωρο πρόγραμμα «Τεχνικού Ασφαλείας» είναι στα 60,οο €,  τα οποία πληρώνονται απ΄ ευθείας στο Σωματείο, διότι αυτό υποχρεούται με την κατάθεση των αιτήσεών σας προς το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. να καταβάλλει συγχρόνως και το συνολικό ποσό.  Καλό είναι λοιπόν να δηλώσετε αφού είστε σίγουροι, διότι σε αντίθετη περίπτωση χάνετε το ποσό που κατεβάλλατε.

 

Ú Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσα σε 1 εβδομάδα που σημαίνει 7 μέρες Χ 5 ώρες.

 

Ú Για να δημιουργηθεί τμήμα, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 20 μέλη.  Στην περίπτωση λοιπόν που δεν μαζευτεί αυτός ο αριθμός ατόμων,  δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.   Θα αναγκαστούμε να περιμένουμε νέες εγγραφές στο Σωματείο για να συμπληρωθεί ο αριθμός.

 

Ú Για να συμμετέχει ο κάθε συνάδελφος στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένος με τις συνδρομές του προς το Σωματείο, δηλαδή απαραίτητα πληρωμένος έως και τον 12ο του 2006.

 

Ú  Το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με το ενημερωτικό του έγγραφο μας γνωστοποιεί ότι τα σεμινάρια αυτά μπορούν να υλοποιηθούν μετά το Πάσχα του 2007,  που αυτό για μας σημαίνει ότι θα τα προγραμματίσουμε για τον Οκτώβρη – Νοέμβρη του 2007.