Τράπεζα Αίματος

Η ονομασία της Τράπεζας είναι “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”, και έχει ανοιχτεί στο Νοσοκομείο “Άγιος Παύλος” της Θεσσαλονίκης.
Ο κανονισμός της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου, αποτελείται από 8 άρθρα και τέθηκε σε ισχύ από την 4η Ιουνίου του έτους 2004 με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίασή της, κατόπιν της από 10/11/2001 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2005, διοργανώθηκε η πρώτη αιμοδοσία των μελών για την Τράπεζα Αίματος του Σωματείου μας.
Η κινητή μονάδα του Νοσοκομείου “Άγιος Παύλος” που ήρθε για την αιμοδοσία, λειτούργησε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “Ψυκτική Βορείου Ελλάδος” Θ. Κεραμιδάς – Χ. Χατζηιωαννίδης, η οποία είχε την ευγενική διάθεση να προσφέρει τους χώρους της.
Η αιμοδοσία έληξε με ψησταριές και φαγητό για τους αιμοδότες, προσφορά της προαναφερόμενης εταιρείας.

Από την αιμοδοσία του σωματείου στις 15/01/2005