ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ1997

Αρχικά, ας πούμε λίγα λόγια για την κατάσταση που επικρατούσε τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια.

Η “οικογένεια” των ψυκτικών ήταν αρκετά μπερδεμένη με όχι και τόσο ξεκάθαρες τις “ταυτότητες” των παιδιών της. Υπήρχε π.χ. παιδί μέσα στην οικογένεια των ψυκτικών, που ήταν ηλεκτρολόγος και κάπου-κάπου φρόντιζε και για την εγκατάσταση ψυκτικών μηχανημάτων αν του προέκυπτε. Άλλο παιδί μπορεί να ήταν ειδικός επί των ψυκτικών αλλά και στα υδραυλικά είχε μια έφεση

Μέσα σ΄ αυτήν την ακατάστατη οικογένεια όμως, υπήρχαν και κάποια ανήσυχα παιδιά που επιθυμούσαν να έχουν ξεκάθαρη την ταυτότητά τους και να μην μπερδεύονται στα πόδια των άλλων ή το αντίθετο. Ζητούσαν από την πολιτεία λοιπόν να τους βοηθήσει στην κατεύθυνση του ξεκαθαρίσματος ταυτοτήτων.

Με το πέρασμα του χρόνου, κατάφεραν τελικά να πείσουν την πολιτεία να τους βοηθήσει, να διαχωρίσει τις οικογένειες και να τοποθετήσει τον καθένα στη δική του. Τους ψυκτικούς με τους ψυκτικούς, τους υδραυλικούς με τους υδραυλικούς, τους ηλεκτρολόγους με τους ηλεκτρολόγους κ.ο.κ.

Τον Απρίλιο του 1996 ήταν που η πολιτεία με το Προεδρικό της Διάταγμα 87, Αρ. Φύλλου 72, περί “Εκτέλεσης, συντήρησης, και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους σε σχετικές εργασίες”, προσδιόρισε την οικογένεια των ψυκτικών. Με το Π.Δ. 87/1996, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ξεκαθαρίστηκε ποιοι είναι οι Τεχνικοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ποιοι είναι Τεχνίτες, τι είναι το Συνεργείο και ακόμη τι είναι το Επαγγελματικό Σωματείο και ποιους ακριβώς καλύπτει. Σημαντικότατη διευκρίνιση μέσα στο ίδιο Π.Δ., ήταν αυτή που ορίζει ποιοι είναι οι κατάλληλοι επαγγελματίες που έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε σχετικές εργασίες.

Τα θεμέλια είχαν μπει τον Απρίλιο του 1996. Τώρα έμελλε αυτοί που αποζητούσαν το ξεκαθάρισμα του χώρου τους να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας αμιγώς ψυκτικής οικογένειας. Μιας οικογένειας την οποία θα ονόμαζαν Επαγγελματικό Σωματείο Ψυκτικών.
Με κοινό στόχο και πνεύμα συνεργασίας, τον Μάρτιο του 1997 συνέταξαν το Καταστατικό του Σωματείου τους εικοσιένα “Ιδρυτικά Μέλη” και το παρέδωσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης προς θεώρηση και έγκρισή του.

Τον Οκτώβριο του 1997 δόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η έγκριση του Καταστατικού για την Ίδρυση του “Σωματείου Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης”.

Στην πρώτη του Συνεδρίαση το -τότε- Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στις 8-12-1997, ξεκίνησε την οργάνωση του Σωματείου, προκήρυξε την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του καθώς επίσης και τις πρώτες του Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής).

Από την ημέρα της Ίδρυσης του Σωματείου έως σήμερα, τα μέλη του αυξάνονται σταθερά και είναι Επαγγελματίες Τεχνικοί Ψυκτικοί οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα 87/1996. Είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυκτικού και οι μόνοι οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προχωρούν σε σχετικές εργασίες.

Τα 21 Ιδρυτικά Μέλη του Σωματείου είναι οι συνάδελφοι:

Παπαδημητρίου Χρήστος Μαυρίδης Βασίλειος
Γερασίμου Γεράσιμος Λυκοτσέτας Σάββας
Πανταζόπουλος Δημήτριος Καραγιαννίδης Ηλίας
Καλλιμάγειρος Στυλιανός Λυρατζής Γεώργιος
Σάλτας Δημήτριος Δομούζης Γεώργιος
Καρανικόλας Μιχαήλ Μαυρέας Γεώργιος
Χαραλαμπίδης Λεωνίδας Λαμπαδαρίου Μιχαήλ
Μουτούδης Δημήτριος Ναϊδης Δημήτριος
Δεσπότης Κυριάκος Κοκκαράς Χρήστος
Παλάντζας Αναστάσιος Τσάκωνας Δημήτριος
Κτίστης Ιωάννης