ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                   ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1997                                        (ΗΜ:05/03/2018)

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 & ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 6 # 4ος ΟΡΟΦΟΣ # ΤΚ 54631 # ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2310 232405

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σωματείου : psiktike@gmail.com –Ιστοσελίδα Σωματείου: www.psiktikos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΑΞΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 38 2310323105

6944352292

54645 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 101 2310642600

6944504161

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 21 2310858343

6947612277

54640 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 81 2310749110

6945612130

56121 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 9 2310634026

6932428244

56626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ & Ι.ΓΩΓΟΥΣΙ 15 2310688165

6932281302

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Θ.Χατζίκου 8 2310760989

6947268830

56122 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο.Ψ.Ε ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 38 2310323105

6944352292

54645 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 6 2310455148

6977205003

55133 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο.Β.Σ.Θ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 9 2310634026

6932428244

56626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΟΥ 2 2310329400

6974755973

55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
1 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Ν.ΦΩΚΑ 2310685669

6946666944

56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2 ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 1 2396022719

6976806064

57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΟΥ 2 2310329400

6974755973

55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                         ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                                                                                   ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1997                                        (ΗΜ:09/09/2015)

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45 & ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 6 # 4ος ΟΡΟΦΟΣ # ΤΚ 54631 # ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ & ΦΑΞ: 2310 232405

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Σωματείου : psiktike@otenet.gr–Ιστοσελίδα Σωματείουwww.psiktikos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΞΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 38 2310323105

6944352292

54645 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 6 2310455148

6977205003

55133 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 21 2310858343

6947612277

54640 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 2310680597

6977205022

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 9 2310634026

6932428244

56626 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ & Ι.ΓΩΓΟΥΣΙ 15 2310688165

6932281302

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 101 2310642600

6944504161

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο.Ψ.Ε ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 38 2310323105

6944352292

54645 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΡΤΑΚΗΣ 6 2310455148

6977205003

55133 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο.Β.Σ.Θ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 2310680597

6977205022

56429 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΦ.ΗΛΙΟΥ 2 2310329400

6974755973

55535 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΚ ΠΟΛΗ
1 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ Ν.ΦΩΚΑ 2310685669

6946666944

56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2 ΠΑΤΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 1 2396022719

6976806064

57006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3 ΣΤΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΨΥΚΤΙΚΟΣ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 15 2310701283

6944451388

57003 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΥΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                  ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ                                         ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ